Koolitajad Tallinnas​

Ene Paadimeister

Ene Paadimeister on lõpetanud Tallinna Ülikooli koolieelse pedagoogika ja psühholoogia eriala ning talle on antud koolieelse pedagoogika ja psühholoogia õpetaja, koolieelse kasvatuse metoodiku kvalifikatsioon.
Ene on olnud lasteaiaõpetaja, põhikooli õppejuht, noortevangla psühholoog, lasteaia juhataja, riikliku ohvriabi spetsialist. Ta on tegelenud ka perevägivalla teemaga(nõustanud perevägivalla all kannatavate naiste tugirühma) ning on tegev Eesti Lapsehoidjate Kutseliidu juhatuses ja lapsehoiuteenust osutavas eraettevõttes lapsehoiuteenuse valdkonna koordinaatorina.
Ene on Tallinna Majanduskooli mittekoosseisuline lektor ja Vändra Gümnaasiumi koolipsühholoog. Ene koolitab ka ettevõtetes teemadel stress, motivatsioon, suhtlemine.
Ulata Käsi MTÜ koolitajana tegutseb alates aastast 2009.
Koolitaja lähtub kursusel koostööprintsiibist, praktilisusest, suunates eneseanalüüsile ja toetades isiklikku arengut.

Piret Hermanson

Piret Hermanson on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna arst-anestesioloogi erialal. Omab kehtivat esmaabiõpetaja tunnistust. Piret töötab SA Tallinna Lastehaigla anestesioloogia ja intensiivravi osakonnas anestesioloogina.
MTÜ Ulata Käsi koolitajana tegutseb alates aastast 2009.
Koolitaja lähtub kursusel koostööprintsiibist, praktilisusest, suunates eneseanalüüsile ja toetades isiklikku arengut.
 

Irina Kalso

Irina Kalso on lõpetanud Tartu Ülikooli haridusteaduste bakalaureusekraad koolieelse lasteasutuse õpetaja erialal. Ettevõtjakoolituse ja Ettevõtluse Alustamise Sihtasutuse stardikapitali abiga on Irina loonud osaühingu Lapsehoiuteenused, mis tegutseb praeguseni, pakkudes teenust nii hoiurühmas kui väljaspool rühma(lapse juures kodus).
Irinal on kogemused riikliku õppekava täitmisest munitsipaallasteaia rühmas. Lasterühmas kasutab ta oskuste õppe metoodikat ja tunnustamissüsteemi ning turvatunde toetamiseks lapse päeva tegevuste pildirida ehk piktogrammi. Õpetajate Leht on avaldanud mitmeid tema kirjutatud artikleid.
MTÜ Ulata Käsi koolitajana tegutseb alates aastast 2018.
Koolitaja lähtub kursusel koostööprintsiibist, praktilisusest, suunates eneseanalüüsile ja toetades isiklikku arengut.

Inger Kraav

Inger Kraav on tunnustatud kasvatusteadlane. Ta on lõpetanud TRÜ pedagoogika eriala aspirantuuris. Ta on kaitsnud Tartu Riiklikus Ülikoolis pedagoogikateaduste kandidaadi kraadi. Inger on olnud Perekasvatuse Instituudi juhataja,
Akadeemilise Pedagoogika Seltsi esimees, Ühiskondliku Pedagoogika Uurimise Instituudi aktiivne liige, Tartu Ülikooli haridusteooria dotsent, inimeseõpetuse aine­tsükli üks loojaid ja propageerijaid, üks erapäevahoiu Eestisse toojaid ja süsteemi loojaid.
Inger Kraav on avaldanud raamatuid vanemlusest ja kodukasvatusest, turvatunnet soodustavatest ja takistavatest teguritest, inimeseõpetusest ja perepäevahoiust. On üks Lapsehoidja käsiraamatu autoritest.
MTÜ Ulata Käsi koolitajana tegutseb alates aastast 2018.
Koolitaja lähtub kursusel koostööprintsiibist, praktilisusest, suunates eneseanalüüsile ja toetades isiklikku arengut.

Siiri-Liisi Kraav (Külalislektor)

Siiri-Liisi Kraav on lõpetanud Tartu Ülikoolis kasvatusteaduste bakalaureuseõppe ja Tallinna Ülikoolis sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse magistrantuuri ning jätkab õpinguid Kuopio Ülikoolis sotsiaalpedagoogika doktoriõppes, uurides väikelapse kohanemist lastehoius kiindumisteooria valguses. Siiri-Liisi Kraav on sertifitseeritud Imago paarisuhteterapeut ja koolitaja. On olnud lapse arengu valdkonna koolitaja 13 aastat.
MTÜ Ulata Käsi koolitajana tegutses aktiivselt  aastatel 2013-2018. Hetkel elab Soomes.
Koolitaja lähtub kursusel koostööprintsiibist, praktilisusest, suunates eneseanalüüsile ja toetades isiklikku arengut.