Meist

Tänapäeva kiire elutempo juures tuleb tihti ette, et lapsevanematel tekib vajadus lapsehoidja järele. Ema ja isa vajavad samuti vaba aega, et külastada teatrit, kino või sõpru, käia juuksuris, arsti juures jne. Sageli ei ole aga usaldusväärset inimest kusagilt võtta.

Meie eesmärk

Meie sooviks ja eesmärgiks on au sisse seada hea lapsehoidja roll Eestis.
Kõik meie lapsehoidjad on läbinud spetsiaalse väljaõppe vastavalt kehtivale lapsehoidja kutsestandardile, mis tagab omakorda klientidele kindluse töö kvaliteedi suhtes. Meie lapsehoidjad on motiveeritud hästi tööd tegema, neile on garanteeritud aus töötasu ja makstud igakuised maksud.

Töötame koostöös riigi- omavalitsuste ja teiste ühingutega ning lisaks oma põhitegevustele osaleme järgmistes tegevustes:
1. Abipakkujate ja abivajajate kaardistamine ja informatsiooni edastamine.
2. Erinevates toetusprojektides osalemine ja projektide elluviimine.
3. Lapsehoidjate tasemekoolituse läbiviimine (põhikoolitus ja täiendkoolitus)
4. Ühiskondlik teavitustöö.

MTÜ Ulata Käsi on  Eesti Lapsehoidjate Kutseliidu liige.
www.lapsehoidjad.eu