Teenused​

Tänapäeva kiire elutempo juures tuleb tihti ette, et lapsevanematel tekib vajadus lapsehoidja järele. Ema ja isa vajavad samuti vaba aega, et külastada teatrit, kino või sõpru, käia juuksuris, arsti juures jne. Sageli ei ole aga usaldusväärset inimest kusagilt võtta.

Kuidas teenusele saada?

Alates 1. jaanuarist 2021 saavad puudega lapsed lapsehoiu,- tugiisiku- ja transporditeenuseid vaid oma kohaliku omavalitsuse kaudu.

Teenusele saamiseks esitab lapsevanem  avalduse sissekirjutus järgsele kohalikule omavalitsusele.

Info selle kohta, kes saavad totleda, taotlemise käik ja olulised kontaktid on leitav siit https://sotsiaalkindlustusamet.ee/puue-ja-hoolekanne/toetused-puudega-inimestele/puudega-lapse-toetus

lapsehoidjad Tallinnas