Lapsehoidja/Lasteaiaõpetaja assistendi/lapse tugiisiku koolitus koos juhendatud praktikaga

Koolituse nimetus – Lapsehoidja/lasteaiaõpetaja assistendi/lapse tugiisiku koolitus koos juhendatud praktikaga

Õppekava ” Lapsehoidja/lasteaiaõpetaja assistendi/lapse tugiisiku koolitus koos juhendatud praktikaga “

Koolituse periood: 05.09.24 – 06.12.24

Koolituse toimumise koht: Endla 59, Tallinn   

Loengud toimuvad üldjuhul tööpäevadel tunniplaani alusel. Enne koolituse algust avalikustatakse tunniplaan esimeseks koolituse kuuks vähemalt 10 päeva enne koolituse algust. Edasi teavitatakse koolitusel osalejaid järgneva kuu tunniplaanist koolituse jooksva kuu 20ndal kuupäeval.

Koolitus on mõeldud neile, kes soovivad, tööle asuda lapsehoidjana, lasteaiaõpetaja assistendina või lapse tugiisikuna lasteaias või lastehoius.

Koolituse kogumaht on 298 ak tundi, sealhulgas 178 auditoorset tundi(sh 26 praktilise töö tundi), 80 juhendatud praktika tundi ja 40 tundi iseseisvat tööd.

1 tund = 45 minutit (ak tund)

Auditoorsete loengute teemad ja teemade mahud:
Lapse kasvukeskkonna toetamine – 20 ak tundi
Lapse arengu toetamine – 32 ak tundi
Lapse enesekohaste oskuste kujundamine – 8 ak tundi
Lapse tervise edendamine, haige lapse põetamine, esmaabi andmine(16 ak tundi) – 32 ak tundi
Koostöö lapsevanema/hooldajaga, lapsevanema nõustamine
kasvatusküsimustes – 16 ak tundi
Erivajadusega lapse hoidmine ja toetamine õppeprotsessis – 26 ak tundi
Suure hooldusvajadusega lapse hoidmine – 10 ak tundi
Tööjuhendamine – 10 ak tundi
Kutset läbiv kompetents – 16 ak tundi
Imiku (0-1 aastat) hoidmine – 8 ak tundi

Lapsehoidja kutsete taotlemise kohta saab lugeda siit: http://www.eswa.ee/kutse-andmine/lapsehoidja/#1480420766424-228de926-40e2

Koolituse hind: 1935+km

Registreerun
Õppekava
MTÜ Ulata Käsi on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

„MTÜ Ulata Käsi on positiivselt läbinud Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri lävendipõhise kvaliteedi hindamise“