Abivajadusega lapse tugiisiku koolitus koos juhendatud praktikaga

Koolituse toimumise aeg täpsustamisel  
Koolituse toimumise koht: Endla 59, Tallinn   (eesti keeles)
 
Loengud toimuvad tööpäevadel tunniplaani alusel. Enne koolituse algust avalikustatakse tunniplaan esimeseks koolituse kuuks vähemalt 10 päeva enne koolituse algust. Edasi teavitatakse koolitusel osalejaid järgneva kuu tunniplaanist hiljemalt koolituse jooksva kuu 15ndal kuupäeval.
 
Koolitus on mõeldud neile, kes soovivad hakata tööle abivajadusega lapse tugiisikuna, lapsehoidjana või abiõpetajana.
Koolituse kogumaht on 318 ak tundi, sealhulgas 178 auditoorset tundi (sh 28 praktilise töö tundi), 80 juhendatud praktika tundi ja 60 tundi iseseisvat tööd.
1 tund = 45 minutit (ak tund)
 
Auditoorsete loengute teemad ja teemade mahud:
Tugiisikuteenuse olemus – 14 ak tundi
Abivajadusega (tervisest tuleneva erivajadusega) lapse arengu ja õppeprotsessi igakülgne toetamine – 44 ak tundi
Abivajadusega lapse sotsiaalsete oskuste arendamine – 28 ak tundi
Abivajadusega lapse tegevusvõime arendamine, säilitamine ja toetamine – 16 ak tundi
Abivajadusega lapse juhendamine ja toetamine igapäevaelu toimingutes – 14 ak tundi
Abivajadusega lapse toetamine võimetekohasel panustamisel ühiskonda – 8 ak tundi
Tugiisukuteenus ja võrgustikutöö – 16 ak tundi
Kutset läbiv kompetents – 38 ak tundi
Sh esmaabi andmise alane väljaõpe 16 tundi: 8 ak tundi teooriat + 8 ak tundi praktilise esmaabi praktikum
 
Hind: 2322 eur (koos käibemaksuga)
 

Registreerun
Õppekava
MTÜ Ulata Käsi on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

„MTÜ Ulata Käsi on positiivselt läbinud Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri lävendipõhise kvaliteedi hindamise“