Ettevõtte tellimuskoolitused

Pakume ettevõtetele sisekoolitusteks:
motivatsiooni-, meeskonnatöö-, konflikti- ja suhtlemisteemalisi koolitusi;
Lastega tegelevatele ettevõtetele pakume sisekoolitusteks:
laste käitumisraskuste, aktiivsus- ja tähelepanuhäirete ning erivajaduste teemalisi koolitusi.
Koostame koolitusprogrammi vastavalt teie ettevõtte spetsiifikale ja vastavalt koolitusvajadusele.
Koolituse maht, konkreetne teema, toimumise koht ja aeg on kokkulepete küsimus ning selgub läbirääkimiste käigus.
Koolitussooviga palume pöörduda koolitusjuhi, Ene Paadimeister poole (koolitus@ulata.ee, 5212209).