Koolitused

Lapsehoidja/Lasteaiaõpetaja assistendi koolitus koos juhendatud praktikaga

Koolituse nimetus – Lapsehoidja/lasteaiaõpetaja assistendi koolitus koos juhendatud praktikaga

Õppekava ” Lapsehoidja/lasteaiaõpetaja koolitus koos juhendatud praktikaga “


25.01.2021 – 12.05.2021 VILJANDIS, Tartu 11/Lossi 29
18.01.2021 – 16.04.2021 RAPLAS, Hariduse 3
01.03.2021 – 14.06.2021 TALLINNAS, Suur-Paala 2 
16.03.2021 – 30.06.2021 VILJANDIS, Tartu 11/Lossi 29
15.02.2021 – 14.05.2021 RAPLAS, Hariduse 3

Loengud toimuvad üldjuhul tööpäevadel tunniplaani alusel. Enne koolituse algust avalikustatakse tunniplaan esimeseks koolituse kuuks vähemalt 10 päeva enne koolituse algust. Edasi teavitatakse koolitusel osalejaid järgneva kuu tunniplaanist koolituse jooksva kuu 20ndal kuupäeval.
Koolitus on mõeldud neile, kes soovivad, tööle asuda lapsehoidjana, lasteaiaõpetaja assistendina.
Koolituse kogumaht on 290 ak tundi, sealhulgas 170 auditoorset tundi(sh 26 praktilise töö tundi), 80 juhendatud praktika tundi ja 40 tundi iseseisvat tööd.

1 tund = 45 minutit (ak tund)

Auditoorsete loengute teemad ja teemade mahud:

Lapse kasvukeskkonna toetamine – 20 ak tundi
Lapse arengu toetamine – 32 ak tundi
Lapse enesekohaste oskuste kujundamine – 8 ak tundi
Lapse tervise edendamine, haige lapse põetamine, esmaabi andmine(16 ak tundi) – 32 ak tundi
Koostöö lapsevanema/hooldajaga, lapsevanema nõustamine
kasvatusküsimustes – 16 ak tundi
Erivajadusega lapse hoidmine – 18 ak tundi
Suure hooldusvajadusega lapse hoidmine – 10 ak tundi
Tööjuhendamine – 10 ak tundi
Kutset läbiv kompetents – 16 ak tundi
Imiku (0-1 aastat) hoidmine – 8 ak tundi

Lapsehoidja kutsete taotlemise kohta saab lugeda siit: http://www.eswa.ee/kutse-andmine/lapsehoidja/#1480420766424-228de926-40e2

Koolitajad Tallinnas
Koolitajad Raplas
Koolitajad Viljandis

Hind: 1750.- (lisandub 20% km)

Registreerumistasu 50.-

Koolitusega alustatakse õppegrupi täitumisel,
mis on minimaalselt 6 inimest.

Registreerun
Õppekava
MTÜ Ulata Käsi on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

„MTÜ Ulata Käsi on positiivselt läbinud Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri lävendipõhise kvaliteedi hindamise“