Ene Paadimeister
MTÜ Ulata Käsi lektor alates 2009 : Koolieelne pedagoogika ja psühholoogia, isiksus ja isiksuse areng, Lapsehoidja/koolitaja isiksus, kvaliteetne lapsehoiuteenus, suhtlemispsühholoogia, täiskasvanuharidus ja õppeprotsess, profesionaalne enesearendamine.
Lõpetanud Tallinna Pedagoogilise Instituudi koolieelse pedagoogika ja psühholoogia õpetaja, koolieelse kasvatuse metoodiku eriala.
Omab täikasvanute koolitamises kogemusi 16 aastat.
Omab andragoogi kutsetunnistust
CV


Piret Hermanson
MTÜ Ulata Käsi lektor alates 2009 : tervislik toitumine, lastehaigused, teoreetiline ja praktiline esmaabi.
Lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna arst-anestesioloogi erialal. Omab kehtivat esmaabiõpetaja tunnistust.
CV

Siiri-Liisi Kraav
MTÜ Ulata Käsi lektor alates 2013: kiindumussuhe, laste väärkohtlemine, kasvatusvõtted ja meetodid.
Lõpetanud Tartu Ülikoolis kasvatusteaduste bakalaureuseõppe ja Tallinna Ülikoolis sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse magistrantuuri ning jätkab õpinguid Kuopio Ülikoolis sotsiaalpedagoogika doktoriõppes, uurides väikelapse kohanemist lastehoius kiindumisteooria valguses. Siiri-Liisi Kraav on sertifitseeritud Imago paarisuhteterapeut ja koolitaja. On olnud lapse arengu valdkonna koolitaja 13 aastat.

Ingrid Veskiväli
MTÜ Ulata Käsi lektor alates 2009 : eriline ja erivajadusega laps.
Lõpetanud Tallinna Pedagoogilise Ülikooli kasvatusteaduste teadusmagistri erialal ja muuskateraapia lisaeriala. Samuti lõpetanud Tartu Ülikooli logopeed/eripedagoogi eriala. Tegutseb eripedagoogi ja logopeedina ning koolitajana valdkonnas eriline ja erivajadusega laps.
CV

Külalislektorid :

Ago Tiiman – ettevõtlus, meeskonnatöö

Olga Poperjokova - erivajadused