Koolitajad Raplas​

Ene Paadimeister

Ene Paadimeister on lõpetanud Tallinna Ülikooli koolieelse pedagoogika ja psühholoogia eriala ning talle on antud koolieelse pedagoogika ja psühholoogia õpetaja, koolieelse kasvatuse metoodiku kvalifikatsioon.
Ene on olnud lasteaiaõpetaja, põhikooli õppejuht, noortevangla psühholoog, lasteaia juhataja, riikliku ohvriabi spetsialist. Ta on tegelenud ka perevägivalla teemaga(nõustanud perevägivalla all kannatavate naiste tugirühma) ning on tegev Eesti Lapsehoidjate Kutseliidu juhatuses ja lapsehoiuteenust osutavas eraettevõttes lapsehoiuteenuse valdkonna koordinaatorina.
Ene on Tallinna Majanduskooli mittekoosseisuline lektor ja Vändra Gümnaasiumi koolipsühholoog. Ene koolitab ka ettevõtetes teemadel stress, motivatsioon, suhtlemine.
Ulata Käsi MTÜ koolitajana tegutseb alates aastast 2009.
Koolitaja lähtub kursusel koostööprintsiibist, praktilisusest, suunates eneseanalüüsile ja toetades isiklikku arengut.

​Irina Kalso

Irina Kalso on lõpetanud Tartu Ülikooli haridusteaduste bakalaureusekraad koolieelse lasteasutuse õpetaja erialal. Ettevõtjakoolituse ja Ettevõtluse Alustamise Sihtasutuse stardikapitali abiga on Irina loonud osaühingu Lapsehoiuteenused, mis tegutseb praeguseni, pakkudes teenust nii hoiurühmas kui väljaspool rühma(lapse juures kodus).
Irinal on kogemused riikliku õppekava täitmisest munitsipaallasteaia rühmas. Lasterühmas kasutab ta oskuste õppe metoodikat ja tunnustamissüsteemi ning turvatunde toetamiseks lapse päeva tegevuste pildirida ehk piktogrammi. Õpetajate Leht on avaldanud mitmeid tema kirjutatud artikleid.
MTÜ Ulata Käsi koolitajana tegutseb alates aastast 2018.
Koolitaja lähtub kursusel koostööprintsiibist, praktilisusest, suunates eneseanalüüsile ja toetades isiklikku arengut.

Janne Liidik

Janne Liidik on Ridiradiralla OÜ juhatuse liige, tegev lapsehoidja ning mängujuht. Ta on 13 aastat koolitanud lapsehoidjaid ja viinud ellu isiksuse arengu kursusi. Janne on lõpetanud Tallinna Pedagoogikakooli noorsootöötaja erialal ja omab lapsehoidja 4 kutsekvalifikatsiooni. 2018. läbis ta Eesti Vabaharidusliidu 120-tunnise täiskasvanute koolitajate kursuse ja 2020. EBS-i Juhist juhendajaks 121-tunnise programmi. Ta on Eesti Lapsehoidjate Kutseliidu asutaja ja kauaaegne juhatuseliige ning Rapla Rahvakool MTÜ ja Ettevõtlikud Naised Raplamaal MTÜ asutajaliige.

Anneli Pärna

Anneli Pärna on 20-aastat koolitusi korraldanud ja võrgustikutööd juhtinud. Ta on Rapla Rahvakool MTÜ ja Koolitaja OÜ juhataja ning Rapla Täiskasvanute Gümnaasiumi projektijuht. 2019. aastast õpib Anneli Tallinna Ülikoolis andragoogi erialal ning on omandanud Tallinna Kergetööstustehnikumis rakendusliku kõrghariduse juhiabi erialal. Lisaks on ta läbinud 96 h EKA konsultantide arenguprogrammi. Anneli on käivitanud ja 10.a. juhtinud Raplamaa ettevõtlike naiste võrgustikku ja on Raplamaa Ettevõtjate Ühingu koordinaator, tänu millele omab suurt kogemust meeskonnatöös ja avalikus esinemises.

Kaia Karlep

Kaia Karlep on tegev eripedagoogina nii koolis kui lasteaias ning pakub rehabilitatsiooniteenust SA-s Raplamaa Haigla. Kaia õppis 1990. Aastal Tallinna Pedagoogikakoolis algklassiõpetajaks ja tema pedagoogistaaž on pea 30 aastat. 2011. aastal omandas ta Tallinna Ülikoolis bakalaurseusekraadi eripedagoogina ja kolm aastat hiljem magistrikraadi eripedagoog-nõustajana. Kaia on MTÜ Headuse Puu juhatuse liige ning kuulub ühendusse Ettevõtlikud Naised Raplamaal MTÜ.

Moonika Tammel

Moonika Tammel omab rakenduskõrgharidust ämmaemanda erialal. Tallinna Tervishoiukõrgkooli lõpetas ta esimest korda 1991 ja täiendõppes 2006. Moonika töötas Rapla haigla sünnitusosakonnas ämmaemandana, kuni selle sulgemiseni 2012 ja hetkel töötab Raplamaa Haiglas õena. Ta on läbinud terapeudi õppe vabastavas hingamises sünnitervendajana ning omab baasteadmisi homoöpaatiast ja aroomiteraapiast.