Raske või sügava puudega lapse tugiisikuteenuse eesmärk on tagada turvaline ja toetav kasvukeskkond ning toetada iseseisvat toimetulekut koolis ja lasteaias ning olukordades, kus laps vajab puudest tulenevate sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või terviseprobleemide tõttu juhendamist, julgustamist ja motiveerimist.

Teenust on mõeldud 3–18-aastastele lastele.

MTÜ Ulata Käsi osaleb Euroopa Sotsiaalfondi 2014-2020 meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“ raames elluviidava projekti „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine ning töö- ja pereelu ühildamise soodustamine“ tegevus „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine“

Tugiisikuteenuse osutamise tingimused

INFO

Oleme OÜ Ridiradiralla koostööpartner

KÜSI LISA


Lapsega töötav tugiisik:

  • tugiisik saadab puudega last lasteasutuses või koolis;
  • pakub arendavaid tegevusi, vestleb ja arutleb lapsega;
  • aitab lahendada probleemolukordi;
  • aitab kaasa sotsiaalsete suhete ja kontaktide loomisele ja arendamisele;
  • osaleb lapse isiklike ja igapäevaelu oskuste arendamisel;
  • aitab kaasa lapse tööoskuste arendamisele ja tööharjumuse kujundamisele;
  • abistab ja motiveerib last õppimisel;
  • aitab last teda ümbritsevate inimestega suhtlemisel;
  • õpetab enda eest hoolitsema ja julgustab igapäevaelus toime tulema.

Saada tellimus