Väikelapse esmaabialane väljaõpe 16 ak tundi

Toimumisajad:
4.03 ja 11.03 kell 10.00-17.00

Õpitulemus/omandatavad oskused:
1) määratleb lapse tervisliku seisundi, hinnates tema teadvust, hingamist ja südametööd ning arvestades tema vanust ja erivajadust;
2) annab lapsele esmaabi haigushoogude, õnnetusjuhtumite ja traumade korral, arvestades lapse tervislikku seisundit ja/või trauma ulatust;
3) elustab kliinilises surmas olevat last, arvestades lapse vanust ja füüsilist arengut.

Õpetatavad teadmised:
1) lapse eluliste näitajate normid (nt pulss, hingamissagedus jm);
2) erinevad elu ja tervist ohustavad haigushood, õnnetusjuhtumid (nt uppumine, elektrilöök jm) ja traumad (luumurd, verejooks jm);
3) elustamise ABC;
4) esmaabivõtted ja –vahendid.


Lektor: Piret Hermanson

Hind: 80.- eur. (lisandub km 20%)

REGISTREERUN