VÄIKELAPSE ESMAABI

  Esmaabi andmine – 16 ak tundi

  Toimumisajad:
  november 2016
  oktoober 2016

  Õpitulemus/omandatavad oskused:
  1) määratleb lapse tervisliku seisundi, hinnates tema teadvust, hingamist ja südametööd ning arvestades tema vanust ja erivajadust;
  2) annab lapsele esmaabi haigushoogude, õnnetusjuhtumite ja traumade korral, arvestades lapse tervislikku seisundit ja/või trauma ulatust;
  3) elustab kliinilises surmas olevat last, arvestades lapse vanust ja füüsilist arengut.
  Õpetatavad teadmised:
  1) lapse eluliste näitajate normid (nt pulss, hingamissagedus jm);
  2) erinevad elu ja tervist ohustavad haigushood, õnnetusjuhtumid (nt uppumine, elektrilöök jm) ja traumad (luumurd, verejooks jm);
  3) elustamise ABC;
  4) esmaabivõtted ja –vahendid.


  Lektor: Piret Hermanson

  Hind: 110.- eur. (lisandub km 20%)

  Koolitusele registreerimisel tasutakse sissemaks 30.-

  REGISTREERUN