Meie koolitused:

Lapsehoidja/Lasteaiaõpetaja assistendi koolitus
Lapsehoidja kutse täiendkoolitus
Motivatsioonikoolitus
Keele ja kõne arengu toetamine koolieelses eas