Keele ja kõne arengu toetamine koolieelses eas 


Sihtgrupp - Lasteaiaõpetajad ja õpetaja abid, lasteaiaõpetaja assistendid, lapsehoidjad, lapsevanemad, perearstid, sotsiaaltöötajad, lastekaitsetöötajad; kõik, kes soovivad omandada või täiendada teadmisi lapse keele ja kõne arengu seaduspärasustest ja lapse keele ja kõne arengu toetamisest ning lapse keele ja kõne erivajadustest.

Koolituse aeg: 18.10 kell 10.00 – 17.00

Lektor Ingrid Veskiväli (eripedagoog-logopeed)

Koolituse hind 85 eur + km

Osalejate miinimumarv 7.

MTÜ Ulata Käsi on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostöö partner 

REGISTREERUN

Õppekava