22.08.2018 alustame uue lapsehoidja, tase 4 koolitusega.

Uus koolitus oma teemade osas on üles ehitatud uuele lapsehoidja, tase 4 kutsestandardile. Koolitus sisaldab ka teemasid, mis on vajalikud valitava kompetentsi taotlemiseks - imiku (0 kuni 1a.) hoidmine.
Koolitusel pannakse rõhku ka kutset läbivale kompetentsile, kus pööratakse tähelepanu uuenenud kutsestandardile ja kutse-eetikale, uuenenud või uuenevatele õigusaktidele, räägitakse sellest, kuidas oma tööle eesmärke püstitada ja tegevuskava koostada, kuidas tööaega efektiivselt kasutada, kuidas analüüsida oma kutseoskusi ja hinnata erialast arenguvajadust.
Koolituse osaks on ka suhtlemiskompetentsuse ja meeskonnatöö teemad. Pöörame tähelepanu siin sellele, kuidas koostada juhendmaterjale, kuidas kolleege juhendada, kuidas meeskonda juhtida ja kuidas viia läbi koosolekuid.
Teemad, mis puudutavad lapsehoidja kutset läbivat kompetentsi, sobivad ka täiendkoolituseks neile, kes soovivad oma kutset taastõendada. Taastõendamiseks sobivad ka imiku hoidmise kompetentsiga seotud teemad ning suhtlemisõpetuse ja meeskonnatöö teemad.
Augustis algava koolituse orienteeruv algusaeg on 22.08.2018 ja lõpp on 5.12.2018. Loengud toimuvad üldjuhul päevasel ajal, vaid mõned loengud on ühel nädalavahetuse päeval või õhtusel ajal.
Koolitusele registreerumine on avatud.
Ene 5212209 koolitus@ulata.ee
Ene ja Lea
Ulata Käsi MTÜ
Oleme Töötukassa koolituspartner
Sügisest on tulemas uued koolitused!
Jälgige infot koolituste rubriigi alt alates juuni keskpaigast.