2019 õppeaasta koolitused
   
Lapsehoidja/lasteaiaõpetaja assistendi koolitus  14.01.2019 - 14.04.2019
Lapsehoidja kutse täiendkoolitus   
14.01.2019 - 14.04.2019 
Lapsehoidja/lasteaiaõpetaja assistendi koolitus
  29.01.2019 - 22.04.2019